logo
Речника включва над 500 термина, които могат да бъдат разгледани
чрез 3 различни начина.
Видео уроците са основна част от симулацията. Те са над 50 на брой. Включват дикторски текст и субтитри.
Тестовете са 6 на брой, с повече от 200 въпроса, Оценяването става по
шестобалната система.
Това е симулатионна среда на Windows XP. Включва всичко важни неща в обучението на един потребител
Помощният съдържа помощна информация за всичко което щракате и разглеждате.
Разработено от Росен Иванов и Деян Витанов®
Всички права запазени - 2006
www.photoshopbg.com
www.bgdevs.com