logo
Речник

Речника включва над 500 термина, които могат да бъдат рагледани по 3 различни начина. Индексиранe, като всеки потребител може да си ги принтира само с натискането на 1 бутон и така да си ги има на листове, в случай, че няма възможност да погледне на компютъра кой термин за какво е. Търсене , това е другия модул, който улеснява максимално потребителя. Просто той трябва да въведе дума или израз в търсачката и изисканата от него информация ще бъде показана. И третия компонент от речника с термини е Съдържание. Когато го изберете, ще видите едно падащо меню, от което вие ще можете да си изберете термин, който ви интересува. Това също улеснява много работата Ви с речника и бързото намиране на информация.
Тестовете и речника работят под самотстоятелен браузър, който ние сме разработили, но той ползва част от библиотеката на IE (Internet Explorer).

Tests
Разработено от Росен Иванов и Деян Витанов®
Всички права запазени - 2006
www.photoshopbg.com
www.bgdevs.com