logo
Уроци

Уроците са най – важния компонент в цялата симулация. Те са над 50 и всеки урок включва следните неща. Дикторски текст, който върви през цялото време и който може да бъде спрян или пуснат в зависимост от желанието на потребителя. Субтитри, който също помагат по – лесното усвояване на информацията. С цел по – голяма достъпност сме добавили точно тези два компонента – субтитри и дикторски текст, за да можем да помогнем на хора с увреждания също да научат бързо и лесно Windows XP, а не само да бъде достъпно до здравите хора. Всеки урок може да се спира и пуска в зависимост от желанието на потребителя, като реално самия човек извършва всичко в дадения урок и решава сам зададения проблем или задача.

Разработено от Росен Иванов и Деян Витанов®
Всички права запазени - 2006
www.photoshopbg.com
www.bgdevs.com