logo
Тестове

Тестовете са 6 на брой, като включват повече от 160 въпроса, който включват достатъчно информация за всеки отделен компонент на Windows XP. Оценяването става по шестобалната система.

Tests
Разработено от Росен Иванов и Деян Витанов®
Всички права запазени - 2006
www.photoshopbg.com
www.bgdevs.com